Last Update: 2010-05-28 (金) 18:58:16 (5076d)
FrontPage / Linux / CPI_スケーラブルプラン / VP / iptables

使用可能なiptables modules

# ls -1 /lib/iptables/
libipt_CLASSIFY.so
libipt_CLUSTERIP.so
libipt_CONNMARK.so
libipt_DNAT.so
libipt_DSCP.so
libipt_ECN.so
libipt_LOG.so
libipt_MARK.so
libipt_MASQUERADE.so
libipt_MIRROR.so
libipt_NETMAP.so
libipt_NFQUEUE.so
libipt_NOTRACK.so
libipt_REDIRECT.so
libipt_REJECT.so
libipt_SAME.so
libipt_SNAT.so
libipt_TARPIT.so
libipt_TCPMSS.so
libipt_TOS.so
libipt_TRACE.so
libipt_TTL.so
libipt_ULOG.so
libipt_addrtype.so
libipt_ah.so
libipt_comment.so
libipt_connlimit.so
libipt_connmark.so
libipt_conntrack.so
libipt_dccp.so
libipt_dscp.so
libipt_ecn.so
libipt_esp.so
libipt_hashlimit.so
libipt_helper.so
libipt_icmp.so
libipt_iprange.so
libipt_length.so
libipt_limit.so
libipt_mac.so
libipt_mark.so
libipt_multiport.so
libipt_owner.so
libipt_physdev.so
libipt_pkttype.so
libipt_policy.so
libipt_realm.so
libipt_recent.so
libipt_rpc.so
libipt_sctp.so
libipt_standard.so
libipt_state.so
libipt_string.so
libipt_tcp.so
libipt_tcpmss.so
libipt_tos.so
libipt_ttl.so
libipt_udp.so
libipt_unclean.so
TOPページへ戻るページの更新   ページの編集新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成そのページにファイルの添付ページの削除ページ名の変更前回の編集内容の表示ページの凍結バックアップページの参照ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ